Iambos

Iambos
Iambos (græsk, latin; iambus, jambe), versefod bestående af en kort og en lang stavelse, skal være opfundet af den græske digter Archilochos, der navnlig benyttede den i smædedigte, som derfor ligefrem kaldtes jamber. Det vigtigste jambiske versemål var det af tre dipodier bestående jambiske trimeter (versus senarius), i hvilket jamben på 1., 3. og 5. fod ofte erstattedes af spondeer og også andre friheder forekom. Dette versemål, hvis rytme lå den daglige tale nær, blev næsten eneherskende i dialogen i den antikke tragedie og komedie. En anden jambisk verseform, den femfodede jambe, kom til anvendelse i det engelske drama og overførtes herfra til det tyske og det nordiske.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Dionysios Iambos — (griechisch Διονύσιος ὁ Ἴαμβος) war ein griechischer Grammatiker aus Alexandria. Er ist als Lehrer des Aristophanes von Byzanz und als Verfasser eines Werkes περὶ διαλέκτων („Mundarten“) bekannt, das nicht erhalten ist. Seine Wirkungszeit fällt… …   Deutsch Wikipedia

  • ЯМБ — (греч.). Стихотворный размерь, состоящий из двухсложной стопы с ударением на втором слоге. Напр. Цветы последние милей…. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЯМБ 1) в стихосложении стопа, состоящая из… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • iambe — [ jɑ̃b ] n. m. VAR. ïambe • 1532 jambus; lat. iambus, gr. iambos 1 ♦ (fin XVIe) Versif. Pied de deux syllabes, la première brève, la seconde longue. L iambe. Par ext. Vers grec ou latin, dont les deuxième, quatrième et sixième pieds étaient des… …   Encyclopédie Universelle

  • ïambe — iambe [ jɑ̃b ] n. m. VAR. ïambe • 1532 jambus; lat. iambus, gr. iambos 1 ♦ (fin XVIe) Versif. Pied de deux syllabes, la première brève, la seconde longue. L iambe. Par ext. Vers grec ou latin, dont les deuxième, quatrième et sixième pieds étaient …   Encyclopédie Universelle

  • ямб — а; м. [греч. iambos] Двухсложная стопа в силлабо тоническом стихосложении с ударением на втором слоге, например: Гирей сидел поту/пя взор (Пушкин). Четырёхстопный ямб. Разностопный ямб. * Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, отличить… …   Энциклопедический словарь

  • Dionys — Folgende Personen namens Dionysios (oder Dionysius) sind bekannt (in zeitlich aufsteigender Reihenfolge): Dionysios I. von Syrakus, Tyrann (430–367 v. Chr.) Dionysios II. von Syrakus, Tyrann (367–344 v. Chr.) Dionysios von Herakleia (* um 360 v.… …   Deutsch Wikipedia

  • Dionysius — Folgende Personen namens Dionysios (oder Dionysius) sind bekannt (in zeitlich aufsteigender Reihenfolge): Dionysios I. von Syrakus, Tyrann (430–367 v. Chr.) Dionysios II. von Syrakus, Tyrann (367–344 v. Chr.) Dionysios von Herakleia (* um 360 v.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Di — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • ДИЯМБ — (греч., от dis вдвое, и iambos ямб). Двойной ямб, стопа из 4 х слогов, причем 1 й и 3 й короткие, а 2 й и 4 й долгие (о о ). Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ДИЯМБ греч., от dis, вдвое, и iambos, ямб …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ХОЛИЯМБ — (греч., хромающий ямб, от cholos хромой, и iambos ямб). Ямбический стих, которого последнюю стопу составляет спондей или трохей. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ХОЛИЯМБ греч., от cholos, изувеченный …   Словарь иностранных слов русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”